Åland får en egen branschorganisation inom städ- och fastighetsskötarbranschen.

Städbranschen Åland r.f är en branschorganisation som arbetar med att lyfta och ena branschen, detta genom att driva frågor och projekt som utvecklar och stärker branschens position i samhället.
Genom oss kan du bidra till att synliggöra och höja statusen för vår bransch!
Som medlem i Städbranschen Åland r.f får du tillgång till ett forum av nyheter inom branschen och ett stort nätverk.

Städbranschen Åland r.f styrelse har en stor erfarenhetsbank och expertis som finns tillgänglig för dig och din organisation i golvfrågor, upphandlingar, städ- och underhållsfrågor, materialfrågor, organisationsfrågor, personalfrågor, utbildningar samt olika tjänster.

Som medlem delar vi ett gemensamt intresse för rena, hygieniska, lättskötta och vårdade fastigheter i både det privata näringslivet och i den offentliga sektorn.


Ditt medlemskap i Städbranschen Åland r.f innebär att du får tillgång till hela städbranschens gemensamma samlingsplats på Åland. Som medlem hos oss kommer du kunna möta och utbyta erfarenheter med andra medlemmar, bidra med kunskap, få inspiration och vara med och driva utveckling och opinion i för branschen angelägna frågor, samt olika branschspecifika utbildningar.

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)